TS EN 1993-1-1 taşıma gücü yöntemine uygun olarak yapıya uygulanan yük, yapı dayanımını aşmamalıdır. TS EN 1993-1-1, farklı yük tiplerinin farklı oluşma olasılıkları ve farklı derecede değişkenlikleri olduğunu kabul eder.

Yapısal Güvenlik

Yüklerin beklenen değerin üzerinde oluşma durumları ve olasılıklarının da farklı olabileceğini kabul eder. Bu sebeple farklı yükler için farklı katsayılar ile yükleme kombinasyonları belirlenmiştir.