Çelik eleman ve birleşimlerin tasarımında kullanılan 2 ana ilke vardır.

  1. Güvenli Dayanım (Eski hali ile Güvenlik Gerilmeleri ile Tasarım)

  2. Taşıma Gücü (Limit Tasarım - Yük ve Güvenlik Katsayıları ile Tasarım)

  • Güvenli Dayanım ile Tasarım - ÇYTHYEDY 2018 GKT

  • Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım - ÇYTHYEDY 2018 YDKT

Yapısal Güvenlik

Yapıya etkiyen yüklerin, belirli bir katsayı ile arttırılması ve yapı elemanlarının kapasitesinin belirli katsayılar ile azaltılması yönetmeliklerce belirtilir. Farklı yükler ( düşey, sabit, hareketli, kar, rüzgar, deprem vb.) yük tahmininin eksik yapılması olasılığına karşılık yük arttırma katsayısı ile çarpılır. Kesit ve malzeme özelliklerine bağlı olarak belirlenen kapasite ise malzeme özelliklerindeki sapmalar, üretim hataları vb. etkiler göz önüne alınarak belirlenen azaltma katsayıları kullanılarak tasarım dayanımları elde edilir.Sonraki Konu

GKT