Çelik eleman ve birleşimlerin tasarımında kullanılan 2 ana ilke vardır.

  1. Güvenli Dayanım - AISC 360-16 ASD

2. Taşıma Gücü - AISC 360-16 LRFD Limit Tasarım

Yapısal Güvenlik

Yapıya etkiyen yüklerin, belirli bir katsayı ile arttırılması ve yapı elemanlarının kapasitesinin belirli katsayılar ile azaltılması yönetmeliklerce belirtilir. Farklı yükler (düşey, sabit, hareketli, kar, rüzgar, deprem vb.) yük tahmininin eksik yapılması olasılığına karşılık yük arttırma katsayısı ile çarpılır. Kesit ve malzeme özelliklerine bağlı olarak belirlenen kapasite ise malzeme özelliklerindeki sapmalar, üretim hataları vb. etkiler göz önüne alınarak belirlenen azaltma katsayıları kullanılarak tasarım dayanımları elde edilir.Sonraki Konu

ASD