Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım, tüm yapısal elemanlar için tasarım dayanım değerinin, yönetmelikte bahsi geçen yükler ve yükleme kombinasyonları ile hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanmaktadır. YDKT, her yük tipi için farklı yük arttırma katsayısı ve dayanım için farklı dayanım azaltma katsayısı kullanır. Üniform bir güvenlik sağlar.

Yapısal Güvenlik

YDKT, yöntem olarak hem yük tahminindeki hem de güvenlik katsayılarının belirlenmesindeki hassasiyet dolayısıyla daha gerçekçi sonuç verir ve plastik tasarım kurallarından dolayı daha ekonomiktir.


Sonraki Konu

AISC 360-16