Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (Allowable Strength Design), tüm yapısal elemanlar için güvenli dayanım değerinin, yönetmelikte bahsi geçen yükler ve yükleme kombinasyonları ile hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanır. ASD, yük analizinde, bütün yük tipleri için aynı ortalama sapma değerini kullanır.

Yapısal Güvenlik

ASD yöntem olarak elastik tasarım kurallarına uygundur.


Sonraki Konu

LRFD