Yapı modellemesi sırasında arayüzde oluşturulan fiziksel model, sonlu elemanlar yöntemine göre analitik modele dönüştürülür. Bu dönüştürme işlemi Sonlu Elemanlar Yöntemi 'ne uygun şekilde üç boyutlu modellenerek yapılır. Sonlu elemanlar yöntemi, fiziksel bir modelin matematik ifadesidir. Betonarme elemanlarda analiz modeli üç boyutlu olarak oluşturulur.

Betonarme elemanlarda;

  • Kolon ve kiriş elemanları, düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümünün gözönüne alındığı çubuk sonlu elemanlar ile modellenir.

  • Perdeler ve döşemeler, hem düzlem içi hem düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar (shell) ile modellenir. Kabuk sonlu elemanların düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü gözönüne alınır.

Detaylı bilgi için; Tam ve Yarı Rijit Diyafram