Skip to main content
Skip table of contents

3DS Import

ideCAD Mimari’de 3ds uzantılı dosyalar, 3ds import komutu ile çalışılan mevcut projeye 3 boyutlu model olarak alınır.

3DS Import Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240514-130403.png

İşlem Adımları

  • Import/3DS ikonunu tıklayın.

  • Diyalogda import etmek istediğiniz dosyayı çift tıklayın.

  • İmport Ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogta gerekli parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonunu tıklayın. Dosya açılacaktır.

Import Ayarları Diyaloğu

Seçenekler

Orijinal boyutlar

Import edilen dosyanın orijinal x, y, z düzlemindeki boyutları görünür.

Yeni boyutlar

Import edilen dosyanın x, y, z düzlemindeki boyutları değiştirilebilir.

Yüzde

Import edilen dosyanın boyutlarının girilen yüzde oranında değiştirir.

Aynı oran

İşaretlendiğinde, import edilen dosyanın “Yeni Boyutlar” bölümündeki x, y, z değerlerinden herhangi biri değiştirildiğinde, diğer boyutlarının da aynı oranda değişmesi sağlanır.

Orijin

Import edilen dosyanın orijininin çizim alanında hangi koordinatlara import edileceği belirlenir.

Kameraları import et

Import edilen 3ds dosyasının içeriğinde kamera tanımlıysa, bu kameralarında import edilip edilmeyeceği belirlenir.

Işık kaynaklarını import et

Import edilen 3ds dosyasının içeriğinde ışık kaynağı tanımlıysa, bu ışık kaynaklarının da import edilip edilmeyeceği belirlenir.


Sonraki Konu

PDF Export

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.