Skip to main content
Skip table of contents

3B Blok Import

ideCAD Mimari’de 3B blok export komutu ile kaydedilmiş bir proje veya proje parçasının 3 boyutlu modeli çalışılan mevcut projeye, 3B Blok (Import) komutuyla, obje özellikleri korunarak tek parça halinde alınır.

Import 3B Blok Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240514-125554.png

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde ideCAD ikonu/Import/3B Blok ikonunu tıklayın.

  • 3B blok import diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Diyalogda import etmek istediğiniz dosyayı çift tıklayın.

  • Bu aşamada ideCAD İmport etme seçenekleri diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogda seçenekleri belirleyin ve Tamam butonunu tıklayın.

  • İmport edilen dosya içeriği sanal olarak imleçle birlikte hareket edecektir.

  • İmleci uygun bir konuma getirin ve farenin sol tuşunu tıklayın.

  • İmport işlemi tamamlanmış olacaktır.

Import Etme Seçenekleri

Seçenekler

Işıkları import et

Dosya içeriğinde bulunan Işık objelerinin import etme işlemi uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağını belirler. Seçenek işaretlenirse, ışıklar da import edilir.

İmport edilen objeleri seç

Seçenek işaretlenirse, import işleminden sonra, import edilen objeler otomatik seçilir. Seçenek işaretlenmezse objeler seçilmez.


Sonraki Konu

Wavefront OBJ Import

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.