Skip to main content
Skip table of contents

Esnek Diyafram Davranışı

Döşeme sisteminin olmadığı veya döşeme rijitliğinin sistem rijitliğine göre oldukça düşük olduğu durumları temsil eder. Yatay kuvvetler, düşey elemanlara kütle dağılımına uygun dağılır.

Döşeme rijitliği , sistem rijitliğine göre oldukça düşük olduğu durumları temsil ediyor.

Diyafram Modelleme Seçimi

Esnek diyafram modellemek için ise Döşeme Ayarlarından diyaloğundan Katın diyaframına bağlama seçeneği seçilir.

image-20240522-072945.png

Düşey Yükler Altında Yapının Davranışı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.