Skip to main content
Skip table of contents

Pafta Bloğu Ayarları

Pafta bloğu ayarları diyaloğunda blok ayarları yer alır.  Pafta bloğu oluşturma işlemi aşamasının sonucunda Pafta Bloğu Ayarları açılır.

Ayrıca pafta bloğu ayarları diyaloğuna, paftaya yerleştirilen pafta bloğunun üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklanarak da ulaşılır.

Özellikler ve Açıklamaları

Blok Adı

Bloklanan pafta bloğunun adıdır.

Ölçek

Bloklanan pafta bloğunun ölçeğidir.

Kontur çiz

Bloklanan pafta bloğunun çevresinde bir çizgi çizilmesini sağlar.

Arşive kaydet

Bloklanan pafta bloğunu arşive kaydeder.

Kontur rengi

Pafta bloğunun çevresine çizilen çizginin rengi ayarlanır.

Kontur çizgi tipi

Pafta bloğunun çevresine çizilen çizginin çizgi tipi ayarlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.