Skip to main content
Skip table of contents

Pafta Tasarımı

Çeşitli çizim pencerelerindeki 2 boyutlu veya 3 boyutlu çizimleri bloklayıp, tek bir sayfada toplayabilmek için, ideCAD’de pafta dizaynı komutları geliştirilmiştir. Pafta dizaynı için, önce bir pafta oluşturulur. Herhangi bir çizim penceresinden bloklanan obje ya da obje grupları bu paftaya yerleştirilir. Paftaya yerleştirilmiş bu çizimlerin kaynağı projenin herhangi bir aşamasında değişmiş olsalar dahi, blok güncelleme komutuyla paftadaki bloklarda otomatik güncellenir.

Pafta dizaynı ile her türlü 2 boyut, 3 boyut çizimler birleştirilir, resim (bmp, jpg vs) eklenebilir. Vaziyet planları, kesitler, görünüşler, detaylar pafta dizaynı ile bir paftada birleştirilir.


Sonraki Konu

Yeni Pafta Oluştur

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.