Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Yüksekliğinin Otomatik Belirlenmesi

Duvar ayarlarında yer alan yükseklik değeri, kat tabanından başlayarak duvarın yüksekliğini tanımlar. Kullanıcı tarafından belirlenir. Otomatik özelliği aktif edilerek, duvar kot ve yükseklikleri kat genel ayarlarında belirlenen yükseklik ve kot değerlerine göre otomatik hesaplanır. Duvar yükseklikleri hesaplanırken girilen kiriş ve döşemeler dikkate alınır.

Otomatik Duvar Yüksekliği Özelliğinin Yeri

Otomatik duvar yüksekliği özelliğine Duvar Ayarları diyaloğu, Genel Ayarlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Duvar yüksekliği otomatik özelliği aktif olduğunda


Duvar yüksekliği otomatik özelliği aktif değilken, yüksek değeri 90 girildikten sonraJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.