Skip to main content
Skip table of contents

Eğri Duvar Nokta Sayısı Belirleme

Eğrisel ve dairesel duvar çizilirken Nokta Sayısı özelliği ile duvarların eğriselliği ayarlanır. Nokta sayısı olarak maksimum 15 girilir.

Nokta Sayısı Özelliğinin Yeri

Duvar Ayarları diyaloğu İleri Ayarlar sekmesinden Eğri Duvar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Eğrisel/dairesel duvar komutuna girin.

  • Duvar ayarları diyaloğunu açın.

  • İleri ayarlar sekmesinden nokta sayısını değiştirin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Eğrisel/dairesel duvarın nokta sayısını duvarlarınızı oluşturduktan sonra da değiştirebilirsiniz.

Eğrisel/dairesel duvar nokta sayısı 1 olduğunda duvar


Eğrisel/dairesel duvar nokta sayısı 10 olduğunda duvarJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.