Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Döşeme Kenarı

Betonarme döşeme oluşturmak için öncelikle döşeme sınırlarının belirlenmesi gerekir. Alanların kiriş ve perde ile kapatılmayan kenarları, döşeme kenarı ile kapatılmalıdır. Döşeme kenarı oluşturma yöntemleri, döşeme kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.