Skip to main content
Skip table of contents

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Belirlenmesi (4.7.1)

  • Her bir doğrultu için toplam eşdeğer deprem yükü Denklem 4.19 'a göre otomatik hesaplanır.


SİMGELER

g = Yerçekimi ivmesi [m/s2]
I = Bina Önem Katsayısı
SaR(T) = Azaltılmış tasarım spektral ivmesi [g]
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
Tp(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodu [s]
mt = Binanın toplam kütlesimt = Binanın toplam kütlesi


Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, yüksekliği fazla olmayan binalarda gözönüne alınan deprem
doğrultusunda bina dinamik davranışının taşıyıcı sistemin hakim titreşim modundaki davranışı ile temsil edilebileceği ve bu modun şeklinin yaklaşık olarak ters üçgen olarak kabul edilebileceği esasına dayanır.

Taban kesme kuvveti yukarıdaki denklem ile hesaplanır. Bu hesapta kullanılan kütle ve bina önem katsayısı ile hesap sonucu belirlenen taban kesme kuvveti Dinamik Analiz raporunda tablo halinde yer alır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.