• Her bir doğrultu için katlara etkiye eşdeğer deprem yükü Denklem 4.21 - 4.22 - 4.23 kullanılarak otomatik hesaplanır.


mi = İlgili katın toplam kütlesi
FiE(X) = (X) deprem doğrultusunda i’inci kat kütle merkezine etkiyen eşdeğer deprem yükü [kN]
Hi = i’inci katın yüksekliği [m]
N = Binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm’deki toplam kat sayısı
∆FNE(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın N’inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü [kN]


Binanın N’inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü aşağıdaki denklem ile hesaplanır:

Tepe yükü, bu yöntemde ihmal edilen yüksek modların etkisini yaklaşık olarak ifade etmek için
kullanılır. Toplam eşdeğer deprem yükü(Taban kesme kuvveti), ise aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Toplam eşdeğer deprem yükünün tepe yükü dışında kalan kısmı, hakim moda ait mod şeklinin
ters üçgen olarak kabulü ile, N’inci kat dahil olmak üzere, bina katlarına aşağıdaki şekilde otomatik dağıtılır.