• Eşdeğer deprem yükü yöntemi yalnızca düzensizlik hesaplarında kullanılır ve bu kontroller otomatik yapılır.


SİMGELER

D = Dayanım fazlalığı katsayısı
I = Bina önem katsayısı
R = Taşıyı sistem davranış katsayısı
Ralt = Binanın alt bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
Rüst = Binanın üst bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
(Ra)alt = Binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu


Dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, binanın üst bölümü ve bodrumlu alt bölümü birarada ortak tek bir taşıyıcı sistem olarak modellenecektir. Bodrumlu binalarda, yatay rijitlik bakımından üst bölüm ile göreceli olarak çok rijit olan alt bölüm (bodrum katları), dinamik davranış ve dayanım açılarından da çok farklı özelliklere sahiptir. Yaklaşık iki yükleme durumlu hesap yaklaşımı ’nda, binanın üst bölümü ve bodrumlu alt bölümü birarada tek bir taşıyıcı sistem olarak modellenir, ancak üst bölüm ile alt bölüm’ün birbirlerine çok uzak modlarda titreşmeleri nedeni ile deprem hesabı iki yükleme durumu olarak ayrı ayrı yapılır:

  • Hesabın ilk aşamasında sadece üst bölümün kütleleri kullanılarak eşdeğer deprem yükü yöntemine göre hesap yapılır. Hesapta analiz için Tablo 4.1’den taşıyıcı sistem tipine göre seçilen R ve D parametreleri kullanılır.

  • 2.aşamada ise sadece alt bölümün kütleleri kullanılarak analiz yapılır. Hesapta (Ralt / I)=2.5 ve Dalt=1.5 kullanılır. Ancak T=0 varsayımı yapıldığından alt bölüm için TBDY Denk.(4.1) ’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı daima (Ra)alt = Dalt =1.5 olacaktır. İkinci yükleme durumu için yapılan hesap sonucunda, alt bölüm’deki azaltılmış iç kuvvetler elde edilir.

  • ideCAD Statik bu hesabı sadece düzensizlik hesabında otomatik olarak kullanmaktadır.