Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, T101 1.Bodrum Kat Donatı Yetersiz

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden veya yönetmelik gereği hesaplanan donatı alanını karşılayacak donatı miktarı seçimi yapılamamış anlamına gelmektedir.

Olası çözümler :

Betonarme diyaloglarında bulunan DS(donatı sabitleme) işaretini kaldırınız.

  • Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek donatı çaplarını attırabilirsiniz.

  • İlgili elemanın boyutlarını attırarak ihtiyaç duyulan donatı miktarını azalma yoluna gidebilirsiniz.

  • Eleman betonarme diyalogunda hangi donatı tipi için eksik donatı oluştuğuna bakarak, gerekli donatı miktarını kendiniz verebilirsiniz.