Çıkan Mesajın Tamamı:

Tekil temel boyutu 70cm'den az olamaz. (T.S.500 10.3.2)


Çözüm:

Katı ve adı verilen tekil temellerinin boyutlarını en az 70 cm veriniz.

  1. Tekil temeli, tekil temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde Boyut X ve Boyut Y satırlarına en az 70 cm yazınız.