Çıkan Mesajın Tamamı:

Tekil temel kalınlığı 25cm'den az olamaz. (T.S.500 10.3.2)


Çözüm:

Katı ve adı verilen tekil temellerinin kalınlığını 25 cm’den fazla veriniz.

  1. Tekil temeli, tekil temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde “Kolon kenarında yükseklik” satırlarına en az 25 cm yazınız.