Skip to main content
Skip table of contents

Tekil temel alanı 1m²'den az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Tekil temel alanı 1m²'den az olamaz. (T.S.500 10.3.2)


Çözüm:

Katı ve adı verilen tekil temellerinin boyutlarının çarpımı en az 1m2’yi sağlamalıdır.

  1. Tekil temeli, tekil temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde Boyut X ve Boyut Y satırlarına 1m2 alanı sağlayacak yeterlilikte değer giriniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.