Çıkan Mesajın Tamamı:

Tekil temel kalınlığı konsol açıklığın 1/4'ünden az olamaz. (T.S.500 10.3.2)


Çözüm:

  • Katı ve adı verilen tekil temellerinin kalınlığını attırılabilir.

  • Konsol açıklığını azaltmak için kolon büyütülebilir

  • Tekil temel boyutu azaltılabilir.

  1. Tekil temeli, tekil temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde Boyut X ve Boyut Y satırlarına uygun büyüklük giriniz.

  4. Aynı yerde kalınlığı değiştirebilirsiniz.


Sonraki Konu

Analiz Kontrolleri