Tali Kiriş Ayarları komutu ile kesit, açı, kot, yerleşim, materyal, çizim gibi ayarlara ulaşılır.

Tali Kiriş Ayarları Komutunun Yeri

Tali kiriş komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Kiriş yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Obje adı

Tali çelik kirişin planda, çizimde ve raporda görünecek adıdır.

Renk

Tali çelik kirişin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

Materyal

Katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilebilir. Eleman seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir.

Gerçek Doku Uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ad yazısı - Boyut X/Boyut Y

Kiriş boyutu yazısının  X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sola doğru, negatif girilirse sağa doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir.

Ad yazısı - Yükseklik

Boyut yazısı yüksekliği girilir.

Ad yazısı - Renk

Boyut yazı yüksekliğinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Ad yazısı - Yazı tipi

Boyut yazısını yazı tipi, tıklandığında açılan diyalogdan seçilir.

Kesit Sekmesi

Özellikler

Kesit

Tali çelik kiriş için kullanılacak profili seçildiği listedir. Listede daha önce, profil kütüphanesinden eklenen çelik profilller bulunmaktadır. Yeni profil eklemek için Kesit Yükle ikonunu tıklayın.

Kesit yükle

Tıklandığında çelik profil kütüphanesinin ekrana gelir. Listeden kullanmak istediğiniz profili seçin.

Dönüş

0, 90, 180, 270 olarak seçilen bir değere göre profil kendi ekseni etrafında döndürülerek oluşturulur.

Baştan dolu petek sayısı/Sondan dolu petek sayısı

Petek profiller için, petek boşluklarının baştan ve sondan kaçıncı delikten sonra başlayacağını belirleyen sayıdır. Verilen sayıya kadar petek kiriş dolu olacaktır.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Yerleşim Sekmesi

Özellikler

Sayı bazlı

Tali kirişler sayı girilerek çizilebilir.

Aralık 1/Aralık 2

Tali kirişler arasındaki mesafeyi gösterir.

Aralık bazlı

Tali kirişler arası mesafe girilerek tali kirişler çizilebilir.

Adet

Tali kiriş sayısını gösterir.

Son aralığa eleman ekle

Seçilmesi halinde son aralığa tali kiriş ekler.

İlk elemanı kaldır/Son elemanı kaldır

İlk ve son aşık/tali kiriş genelde eleman üzerine denk geldiğinden, bu durumu ortadan kaldırmak için kullanabilecek seçeneklerdir. İşaretlenirse baştan ve sondan bulunan aşıklar/tali kirişler çizilmezler.

Ofsetler

Tali kirişlerin başlangıca ve sona olan uzaklıkları girilebilir.

İlk/ikinci ana parçaya dik seçeneklerinin işaretlenmesi halinde ana kirişlerden birine diklik koşulu sabit tutularak ofset mesafeleri ayarlanabilir.

Bağımsız seçeneğinin işaretlenmesi halinde ofset mesafeleri ana kiriş parçalarından bağımsız olarak düzenlenebilir.

Uzatmalar Sekmesi

Özellikler

Üstte başlık üstü

Tali kirişlerin modellendiği ana çelik kirişlerinin üst başlığının üstüne oturacak şekilde modellenmesini sağlar.

Üstte başlık altı

Tali kirişlerin üst başlığı ile ana çelik kirişlerinin üst başlığı ile aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Tam orta

Tali kirişlerin orta noktası ile ana çelik kirişlerinin ortası aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Dikey öteleme

Kutucuğa girilen mesafe ana çelik kiriş üst başlığı altından tali kirişin modellenmesini sağlar.

Bağlantı tipi

Ana çelik kiriş ile tali kirişler arasında otomatik oluşturulan kayma birleşimleri için açılır listeden seçim yapılır.

Uzatmalar

Tali kirişlerin ana kirişlerden itibaren ne kadar uzatılacağını belirler.

İç mesafe

Üstte başlık üstü opsiyonu kullanılması halinde tali kirişlerin ana kirişlere temas ettiği noktada iki tali kiriş ucu arasındaki mesafe girilmelidir.

Kayma Çivileri Sekmesi

Özellikler

Kayma çivisi ekleme

İşaretlenirse hiç bir koşulda kayma çivisi modellenmez.

Otomatik kayma çivisi yerleşimi

İşaretli ise çelik döşeme - kompozit seçenekleri kullanılarak yapılan modellemede döşeme ayarlarında yer alan kayma çivisi parametreleri kullanılır.

Her zaman kayma çivisi ekle

İşaretli ise her durumda kayma çivisi yerleşimi 4 nolu kayma çivisi parametrelerinden bilgileri alarak yapılır.

Kayma çivisi parametreleri

Her zaman kayma çivisi ekle opsiyonu seçili ise aktif hale gelir ve çap, yükseklik, aralık, çekme dayanımı gibi parametrelerin belirlenmesi için kullanılır.

Tasarım Sekmesi

Detaylı bilgiye Tali Kiriş Tasarım Ayarları başlığından ulaşabilirsiniz.