Mimari ve statik proje tasarımlarında yer alan tali çelik kirişleri oluşturmak ve düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Tali çelik kiriş oluşturma yöntemleri ve tali çelik kiriş ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Tali Kiriş Ayarları