Çıkan Mesajın Tamamı:

TBDY Madde 3.3.1.1.b rijit bodrum koşulu sağlanmıyor.


TBDY 2018 Madde 3.3.1.1’de katın rijit bodrum kabul edilmesi aşağıdaki koşullara bağlanmıştır.

3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

(a)  Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,  

(b)  Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).

3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.

Bu mesaj Kat Genel Ayarlarında rijit bodrum işartlenmiş katlar bulunması halinde (b) koşulu sağlanmadığında verilmektedir.

Kontrol işlemi Dinamik Analiz Raporunda verilmektedir.

Çözüm :

Kat Genel Ayarlarında, işaretli olan katlar için, Rijt-X, Rijit -Y işaretlerini kaldırınız ve analizi tekrarlayınız.