Skip to main content
Skip table of contents

R=R alınmalıdır.

Çıkan Mesajın Tamamı:

(X/Y) yönü için taşıyıcı sistem davranış katsayısı R=R olmalıdır. Analiz Ayarları diyaloğunda, (X/Y) yönü için (4/5)R seçeneğini iptal ediniz ve analizi tekrarlayınız.


TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinde, DTS = 1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya çelik çaprazlı çerçeveli binalarda, herhangi bir doğrultuda aşağıda (a) ve (b)’de tanımlanan iki koşul belirtilmiştir.

(a)  Taşıyıcı sistemde tek bir perdenin veya çelik çaprazlı çerçevenin aldığı taban devrilme momenti MDEV , o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/3’ünden fazla olmayacaktır.

(b) Binanın her bir kenar aksında yer alan perde/perdelerin veya çelik çaprazlı çerçeve/çerçevelerin aldığı taban devrilme momenti MDEV veya MDEV ’lerin toplamı, o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/6’sından az olmayacaktır.

Bu koşullar birinin sağlanamaması durumunda, o doğrultuda Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R yerine (4/5)R gözönüne alınacaktır. Sağlandığı durumda ise R=(4/5)R alınmasına gerek yoktur.

Yukarıda (a) ve (b) koşulları sağlanmışken, buna karşın Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri Sekmesinde bulunan “(4/5) R uygula” seçeneği işaretli ise bu mesaj verilmektedir.

Çözüm :

  • Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri Sekmesinde bulunan “(4/5) R uygula” seçeneğinin talep edilen yönde seçeneği iptal edip analizi tekrarlayınız.

image-20240523-130325.png


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.