Skip to main content
Skip table of contents

∑Mdev/Mo < 0.75 sağlanamadı. R=6 ile tekrar çözünüz

Çıkan Mesajın Tamamı:

Yüksek süneklik düzeyinde ∑Mdev/Mo < 0.75 koşulu sağlanamadı. R=6 (X/Y yönünde) alarak tekrar çözünüz. (Tablo 4.1)


A15 Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır. Tablo 4.1’e göre R=7 alınabilmektedir.

Süneklik düzeyi yüksek perde ve çerçeve kolonlarının birlikte bulunduğu binalarda Madde 4.3.4.5 koşuluna bakılır.

4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda, perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:  

                                                      0.40Mo < ∑MDEV < 0.75Mo                                               (4.2)

MDEV< 0.75Mo sağlanmadığında, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. En üst BYS değerine karşılık gelen R değeri 6’dır.

Çözüm :

Hata mesajı oluşan yönde, Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri sekmesinde Taşıyıcı sistem davranış katsayısı satırına 6 giriniz ve analizi tekrarlayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.