Skip to main content
Skip table of contents

0.40 < ∑Mdev/Mo sağlanamadı. BYS >= 3 sağlanamadı.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Yüksek süneklik düzeyinde 0.40 < ∑Mdev/Mo koşulu (X/Y) yönünde sağlanamadı. BYS >= 3 koşulu sağlanamadı.


TBDY 2018 3.4.5 maddesinde süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda, perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır, koşulu bulunmaktadır. (Denklem 4.2)

                                                      0.40Mo < ∑MDEV < 0.75Mo                                               (4.2)

Denklem (4.2)'in alt sınır koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1’de verilen R ve D katsayılarında değişiklik yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir fazlası dikkate alınacaktır.  

Projenin bina yükseklik sınıfı BYS = 2 olduğundan, 0.40Mo < ∑MDEV sağlanmadığı için BYS = 3 koşulu talep edilmektedir.

Çözüm:

Devrilme momenti oranınızı 0.40'ın üzerine çıkartmak için sisteminize perde/grup perde ilave edebilir ya da eğer mimari projede değişiklik mümkünse yapı yüksekliğini azaltarak BYS koşulunu sağlayabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.