Çıkan Mesajın Tamamı:

Perdeler için ∑Mdev >= Mo / 6 koşulu (X/Y) yönünde sağlanamadı.


TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinde, DTS = 1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya çelik çaprazlı çerçeveli binalarda, herhangi bir doğrultuda aşağıda (a) ve (b)’de tanımlanan iki koşul belirtilmiştir.

(a)  Taşıyıcı sistemde tek bir perdenin veya çelik çaprazlı çerçevenin aldığı taban devrilme momenti MDEV , o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/3’ünden fazla olmayacaktır.

(b) Binanın her bir kenar aksında yer alan perde/perdelerin veya çelik çaprazlı çerçeve/çerçevelerin aldığı taban devrilme momenti MDEV veya MDEV ’lerin toplamı, o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/6’sından az olmayacaktır.

Bu koşullar birinin sağlanamaması durumunda, o doğrultuda Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R yerine (4/5)R gözönüne alınacaktır.

Olası çözümler :

  • Yeterli oranda kenar perde eklenerek, analizin tekrarı sonrasında yukarıda belirtilen (b) koşullarının sağlanması

  • (b) koşullarının sağlanamaması durumunda Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri Sekmesinde bulunan “(4/5) R uygula” seçeneğinin talep edilen yönde işaretlenip analizin tekrarlanması