Skip to main content
Skip table of contents

Render Alırken Çimen ve Işıma Etkilerinin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak ve Işıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak özellikleri sadece alınan render için render ayarları diyaloğundan kapatılır. Renderı alma süresi kısalır.

Çimen ve Işıma Etkisini Geçici Olarak Devre Dışı Bırak Özelliklerinin Yeri

Render ayarları diyaloğundan çimen ve ışıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak özelliği işaretli olduğunda

Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak özelliği işaretli olmadığında

Işıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak özelliği işaretli olduğunda

Işıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak özelliği işaretli olmadığında


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.