Skip to main content
Skip table of contents

Render

ideCAD’de modellenen tasarımlar görselleştirme komutları kullanılarak render almaya hazır hale getirilir. Render ayarları, çimen etkisi, ışıma etkisi, kesin çerçeve ve render alma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Render Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.