Skip to main content
Skip table of contents

Raporların Yazdırılması

Hesap ya da metraj raporlarının ideCAD Rapor’da, Yazdır komutuyla çıktıları alınır.

Yazdır Komutunun Yeri

ideCAD Rapor programı Dosya menüsü altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Rapor programı Dosya/Yazdır satırını tıklayın.

  • Baskı için Sayfa Filtresi diyaloğundan seçiminizi yapıp tamam butonuna tıklayın.

  • Yazdır diyaloğundan yazıcınızı seçip ayarlarını yapın.

  • Tamam butonuna tıkladığınızda yazıcıya gönderilecektir.

Baskı için Sayfa Filtresi

Seçenekler ve Açıklamaları

Tüm sayfalar

Raporun tüm sayfalarının çıktısı alınır.

Tek sayfalar

Sayfa numaraları tek olan rapor sayfalarının çıktıları alınır.

Çift sayfalar

Sayfa numaraları çift olan rapor sayfalarının çıktıları alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.