Çıkan Mesajın Tamamı:

Taşıyıcı sistem tipi A12 (X/Y yönünde) seçilmiş. A12 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır.


A12 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Buna karşın projede perde tanımlanmamıştır.

Olası çözümler:

  • Projede A12 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmelidir.

  • Yapıda perde kullanılmayacaksa, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler için A11, Süneklik Düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.