Çıkan Mesajın Tamamı:

Taşıyıcı sistem tipi A15 (X/Y yönünde) seçilmiş. A15 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır.


A15 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek böşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Buna karşın projede perde tanımlanmamıştır.

Olası çözümler:

  • Projede A15 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmelidir.

  • Yapıda perde kullanılmayacaksa, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler için A11, Süneklik Düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.