Çıkan Mesajın Tamamı:

Taşıyıcı sistem tipi A14 (X/Y yönünde) seçilmiş. A14 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır.


A14 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.


Buna karşın projede boşluklu perde tanımlanmamıştır.

Olası çözümler:

  • Projede A14 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmelidir.

  • Yapıda hiç perde kullanılmayacaksa, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler için A11, Süneklik Düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir. Boşluksuz perde kullanılacaksa Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler için A15, Süneklik Düzeyi sınırlı sistemler için ise A33 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.