Çıkan Mesajın Tamamı:

Taşıyıcı sistem tipi A21 (X/Y yönünde) seçilmiş. A21 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır.


A21 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Buna karşın projede perde tanımlanmamıştır.

Olası çözümler:

  • Projede A21 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmelidir.

  • Yapıda perde kullanılmayacaksa, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler için A11, Süneklik Düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.