Skip to main content
Skip table of contents

Perdede Maksimum Pursantaj Aşıldı.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, P1 1.kat Maksimum pursantaj aşıldı

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden hesaplanan gerekli donatı oranı, yönetmelikte verilen üst sınır donatı oranı değerini aşıyor anlamına gelmektedir.

Olası çözümler :

  • İlgili elemanın kesitleri büyütülerek analiz tekrarlanmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.