Çıkan Mesajın Tamamı:

Perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/20'sinden az olamaz. (TBDY 2018 7.6.1.3)


TBDY 2018 7.6.1.3 maddesinde, taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda, Denk.(7.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek katın yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayacaktır.

                              ΣAg / ΣAp ≥ 0.002 ve Vt / ΣAg ≤ 0.5 fctd                                                     (7.14)

7.6.1.3’de verilen özel koşul sağlansa bile perde kalınlığı, kat yüksekliği oranı 1/20’yi geçemeceğinden bu mesaj oluşmaktadır.

Çözüm:

  • Kat yüksekliği değişmeyecekse, adı ve katı verilen perdenin kalınlığını, 200 mm’den az olmamak kaydı ile talep edilen koşul sağlanana kadar büyütünüz.

  1. Perde, perdeleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde perde genişliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız.


Simgeler

ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı

ΣAp = Binanın tüm katlarının plan alanlarının toplamı

Vt = TBDY 2018 Bölüm 4’e göre binaya etkiyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti)

fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı