Skip to main content
Skip table of contents

Perde kesme güvenliği sağlanmıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır.

Örneğin,

P07, 1.kat Kesme güvenliği sağlanmıyor

Perdelere :

Ve≤ 0.65 Ac √ fck (bağ kirişli perdelerde) olmalıdır

Ve≤ 0.85 Ac √ fck (boşluksuz perdelerde) olmalıdır

Tüm elemanlarda:

Vd ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır.

Ve ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır

Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.

  1. Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)

  2. Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa

Olası Çözümler:

  • 1. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.

  • 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.

  • 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir


Simgeler

Ac = Kolon ve perde en kesit alanı

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

bw = Kesit genişliği

d = Kesit yüksekliği

fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı

Vd = Attırılmış düşey yükler altında hesaplanan tasarım kesme kuvveti

Ve = Deprem yönetmeliği koşulları dikkate alınarak hesaplanmış tasarım kesme kuvveti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.