Çıkan Mesajın Tamamı:

Perde kalınlığı 200 mm'den küçük olamaz. (TBDY 2018 7.6.1.3)


TBDY 2018 7.6.1.3 maddesinde, taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda, Denk.(7.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek katın yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayacaktır.

                              ΣAg / ΣAp ≥ 0.002 ve Vt / ΣAg ≤ 0.5 fctd                                                     (7.14)

7.6.1.3’de verilen özel koşul sağlansa bile perde kalınlığı 200 mm’den küçük verildiği için bu mesajı almaktasınız.

Çözüm:

  • Adı ve katı verilen perdenin boyutunu en az 200 mm olarak veriniz.

  1. Perde, perdeleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde perde genişliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız.


Simgeler

ΣAg = Herhangi bir katta, göz önüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı

ΣAp = Binanın tüm katlarının plan alanlarının toplamı

Vt = TBDY 2018 Bölüm 4’e göre binaya etkiyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti)

fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı