Eksenel kapasite yetersiz mesajı, katı ve eleman adı verilerek, kolonlar, perdeler ve perde grupları için verilmektedir.

P1 Bodrum Kat Eksenel Kapasite Yetersiz

TBDY 2018 7.6.1.1 – Perdenin boşluklar çıkarıldıktan sonra kalan enkesit alanı, Ndm TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G +Q + E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü olmak üzere, Ac ≥ Ndm /(0.35 fck ) koşulunu sağlayacaktır.

Ac ≥ Ndm /(0.35 fck )

Koşul sağlanmazsa perde alanı (Ac) veya beton sınıfı büyültülmelidir.

Çözüm:

  • Adı ve katı verilen elemanın en kesit alanı, boyutlar büyütülerek arttırılmalıdır.

  • Beton sınıfının büyültülmesi koşulun sağlanmasına katkı sağlar.


Simgeler:

Ac = Perdenin brüt enkesit alanı

Ndm = Ndm TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G +Q + E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı