Çıkan Mesajın Tamamı:

Perde kalınlığı 250 mm'den küçük olamaz. (TBDY 2018 7.6.1.2)


TBDY 2018 7.6.1.1 (a) maddesinde, 7.6.1.3’te belirtilen özel durumlar dışında, dikdörtgen ve U, L ve T gibi perdelerin gövde bölgesindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den küçük olmayacaktır, koşulu bulunmaktadır.

Perde kalınlığı 250 mm’den küçük verildiği ve 7.6.1.3’de verilen özel koşul sağlanmadığı için bu uyarıyı almaktasınız. 7.6.1.3 sağlanırsa perde kalınlığı 200 mm olabilir.

7.6.1.3 – Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda, Denk.(7.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek katın yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayacaktır.

                              ΣAg / ΣAp ≥ 0.002 ve Vt / ΣAg ≤ 0.5 fctd                                                     (7.14)

Çözüm:

  • Adı ve katı verilen perdenin boyutunu en az 250 mm olarak veriniz.

  1. Perde, perdeleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde perde genişliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız.

  • Alternatif olarak 7.6.1.3’de verilen koşullar sağlanabilir. ΣAg’in büyütülebilir.


Simgeler

ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı

ΣAp = Binanın tüm katlarının plan alanlarının toplamı

Vt = TBDY 2018 Bölüm 4’e göre binaya etkiyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti)

fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı