Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, P1 1. kat Donatı Yetersiz

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden veya yönetmelik gereği hesaplanan donatı alanını karşılayacak donatı miktarı seçimi yapılamamış anlamına gelmektedir.

Perdede etriye ve çirozlar, boyuna donatılar için geçerli olabilir.

Olası çözümler :

Betonarme diyaloglarında bulunan DS(donatı sabitleme) işaretini kaldırınız.

  • Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek donatı çaplarını arttırabilirsiniz.

  • İlgili elemanın boyutlarını arttırarak ihtiyaç duyulan donatı miktarını azalma yoluna gidebilirsiniz.

  • Eleman betonarme diyalogunda hangi donatı tipi için eksik donatı oluştuğuna bakarak, gerekli donatı miktarını kendiniz verebilirsiniz.