TBDY 7.6.6.2 maddesinde, Hw / lw > 2.0 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(7.3) ile verilen koşulu sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır, koşulu verilmiştir.

Denk.(7.3)'ün sağlanmadığı için bu mesaj verilmektedir.

(Mra + M) ≥ 1.2(Mri + Mrj)          (7.3)

Olası çözümler :

  • Koşul sağlamayan perdelerin perde kalınlığı veya plandaki uzunluğu attırılarak perdenin kirişlere göre daha güçlü olması sağlanabilir.

  • Perde uzun yönde bağlanan kirişlerin boyutları azaltılabilir.


Simgeler

Mra = Perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd’ ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti

Mrü = Perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd’ ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti

Mri = Kirişin sol ucu i’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti

Mrj = Kirişin sağ ucu j’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre   hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti,