Çıkan Mesajın Tamamı:

Her iki ucu birden yanal doğrultuda bir perde ile tutulu olmayan perdelerin kalınlığı, perde boyunun 1/30'undan küçük olamaz. TBDY 7.6.1.2.(b)


TBDY 2018 7.6.1.1 (b) maddesinde, dikdörtgen perde veya perde kolu kalınlığı perdenin veya perde kolunun plandaki yanal doğrultuda tutulmamış boyunun 1/30’undan küçük olmayacaktır, koşulu verilmiştir.

Çözüm

  • Koşul sağlanana kadar, katı ve adı verilen perdenin kalınlığı attırabilir veya perdenin plandaki uzunluğu azaltılabilir.