Skip to main content
Skip table of contents

Perde grubunda boyut oranı (1/6) koşulunu sağlamalıdır

Çıkan Mesajın Tamamı:

Perde grubunda en az bir perdenin boyut oranı (1/6) koşulunu sağlamalıdır ya da poligon kolon olarak tanımlayınız.


TBDY 7.6.1.1 maddesinde, perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az altı olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır, olarak tanımlanmıştır.

Perde grubu olarak tanımlanan perdelerin her bir kolu perde olma şartını sağlamalıdır. Bu koşul sağlanmazsa bu hata mesajı verilmektedir.

Çözüm :

  • Kollar 1/6 oranı sağlanmadığı için her bir perde parçası tanımlamak yerine elemanlar poligon olarak tanımlanabilir.

  • Perde kollarının 1/6 perde olma koşulu yerine girilebilir. Plandaki uzunlukları attırılabilir. (25/150, 30/180 vb boyutlarda yapılabilir)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.