TBDY Madde 7.11.5 'e göre, kirişsiz döşemeli binalarda veya deprem yüklerinin döşemeden, kolon ve kirişe güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken kirişli döşemeli binalarda, döşemeden perdeye kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, kat seviyesinin alt ve üst kesitlerinde oluşan ve düşey yükler ile deprem etkilerinin Dayanım Fazlalığı Katsayısı D göz önüne alınarak hesaplanan DVd perde kesme kuvvetlerinin farkı olarak hesaplanabilir. Bu kuvvet farkının, perdeye kuvvetli doğrultuda her iki taraftan saplanan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan kiriş veya döşeme donatılarının oluşturduğu eksenel çekme dayanımlarının toplamı 2Asafyd ile, döşeme ile perde birleşimindeki eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünmesi dayanımının μAsbfyd toplamını aşmaması gerekir.

Çözüm :

Adı ve katı verilen perde ile bağlantısı olan döşeme ve/veya kirişlerin donatılarını arttırınız.