Yukarıda plan ve 3d görüntüsünü gördüğünüz betonarme yapı X yönünde 2 adet 6 m ve 10 m olmak üzere 3 açıklıktan oluşmakta iken Y yönünde 2 adet 4 m açıklığa sahiptir. Betonarme moment aktaran çerçeve ve yarı rijit diyafram olarak modellenen yapı dinamik ek dışmerkezlik yöntemine uygun olarak dinamik (modal) analiz ile çözülerek ve mod birleştirme yöntemi ile deprem etkileri tespit edilecektir. ETABS ile karşılaştırılmalı model ve sonuç incelemesi aşağıdadır.

Yapının enlem boylam ve TBDY 2018 için zemin parametreleri, elastik spektrum değerleri ile BYS, BKS, DTS vb. sınıflandırması aşağıdaki görselde belirtilmiştir. Çerçeve elemanları için C30 S420, döşeme için C20 S420 malzeme kullanılmıştır.

Proje dataları: Çözümler ETABS v17 ve ideCAD Statik v10.91 ile gerçekleştirilmiştir.

3kat_13.11.2018-asıl sepktra-YARI.EDB0173_6_slab_3_story_yarı rijit.ide10

ÇÖZÜM:

1- Analiz Sonuçları

a) Yapı Ağırlığı

  • Kat bazlı

ideCAD Statik

ETABS

  • Toplam

ideCAD Statik

ETABS

b) Düşey Sonuçlar

1- Yerdeğiştirme

ideCAD modelinde C0013 kolonu ile B016 -B017 kirişi arasında yer alan üst kattan başlayarak sıra ile N2 - N1 - N25 - N48 isimli düğüm noktası değerleri okunmuştur.

ideCAD Statik

ETABS

2- İç Kuvvet Sonuçları

ideCAD Statik

C0002 köşe kolonu

ETABS

c) Modal Analiz

ideCAD Statik

ETABS

d) Yatay Deprem Yüklemesi Sonuçları

1- Yerdeğiştirme

ideCAD Statik

ETABS

2- İç Kuvvet Sonuçları

ideCAD Statik

ETABS

e) Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine göre Büyütme Katsayısının Hesabı

Eşdeğer Büyütme Katsayısı sayfasında TBDY 2018 gereği yapılan bu hesaba ait detaylar mevcuttur. ETABS ile bu katsayı hesabını doğrudan yapmamaktadır, bu nedenle ETABS’dan elde edilen modlara ait periyodlar kullanılarak eşdeğer deprem yükü elle belirlenecektir. Eşdeğer deprem yükünün belirlenmesinde kullanılan adımlar için bknz:Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Azaltılmış Tasarım İvme Spektrumu

ideCAD Statik Dinamik analiz raporunda yer alan hesapta kullanılan bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir.

f) Göreli Kat Ötelemesi Hesabı

ETABS’ da kat maksimum/ortalama öteleme tablosunda maksimum öteleme değerleri, kat yüksekliğine bölünerek kat göreli öteleme tablosundaki değerler elde edilir. Örneğin; 3,475 mm öteleme kat yüksekliği olan 3.3 m’ye bölünerek 0,001053 elde edilmektedir. ETABS’ den elde edilen bu değerler Göreli Kat Ötelemelerin Sınırlandırılması için hesaplanır.

Göreli kat ötelemesi değerinin hesabında kullanılmak üzere lamda katsayısı hesabı aşağıdadır. Örnek hesap için bknz: Göreli Kat Ötelemesi Lamda Değerleri Hesabı Örneği 1

ideCAD Statik Deprem yönetmeliği raporu göreli kat ötelemesi bölümünde yapılan hesap aşağıdadır.

g) İkinci Mertebe Etkisi Hesabı

İkinci Mertebe Etkileri bölümünde hesabın felsefesi ve nasıl yapıldığı bulunmaktadır. Bu hesap ETABS ‘dan doğrudan elde edilememektedir. Gerekli veriler ETABS’dan alınarak elle hesap yapılmaktadır.

ideCAD Statik Deprem yönetmeliği raporu ikinci mertebe etkileri bölümünde hesap sonuçları verilmektedir.