Skip to main content
Skip table of contents

Dörtgen Kasa/Kanat Oluşturma

Dörtgen Kasa/Kanat kenarları kendine atanmış profil ile oluşturulan, dörtgen, camlı bir kasadır. Dörtgen Kasa/Kanat 4 düğüm noktasına sahip olmasına rağmen 2 nokta girişiyle yaratılır. Bütün diğer kasalar gibi kasa veya kanat olarak kullanılabilir. Camı teşkil eden mavi yüzey ideCAD Mimari’de render edildiğinde şeffaf gözükecektir (Dörtgen kasanın özelliklerine girilerek kasa dolu (camsız) veya boş (sadece kenarlı) hale getirilir).

Dörtgen Kasa/Kanat oluşturmak için;

  • Çizim/Dörtgen Kasa-Kanat satırını tıklayın.

  • İlk noktanızı Cephe penceresinde herhangi bir noktaya tıklayın. Dörtgen Kasa/Kanat oluşacak ve fareye bağlı olarak şekil değiştirmeye başlayacaktır. Dörtgen Kasa/kanadın tanım noktaları mutlaka birbirine ters iki köşede bulunan noktalar olması gerekmektedir.

  • İkinci noktanızı tıklayarak dörtgen kasa/kanadı oluşturabilirsiniz.

Not

Dörtgen Kasa/Kanat yaratma işlemi sadece Cephe penceresinde gerçekleşebilir.

Mevcut bir daire kasa/kanatta değişiklik yapmak için;

  • Dörtgen Kasa/Kanadın üzerine tıklayın. Kasa yeşile dönüşecek ve düğüm noktaları kırmızı kutucuklar olarak aktif hale gelecektir.

  • Düğüm noktalarının üzerine geldiğiniz zaman imleç şekli değişecektir. Bu durumda düğüm noktalarını tıklayıp onları hareket ettirebilirsiniz.

  • Klavyeden Del/Delete tuşuna basarak kasayı silebilirsiniz.

Ek bilgiler:

  • Poligon->Boşluk Transformasyonunu kullanarak çizdiğiniz poligonlar ile kasaların içersine boşluk açabilirsiniz.

  • Bir kasanın kanat olarak kullanılabilmesi için mutlaka Kanat Dönme Aksının belirlenmiş olması gerekmektedir.


Sonraki Konu

Poligon Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.