Skip to main content
Skip table of contents

Daire Kasa/Kanat Oluşturma

Daire Kasa/Kanat kenarları kendine atanmış profil ile oluşturulan, oval şekil alabilen, camlı bir kasadır. Daire Kasa seçilen nokta sayısı kadar düğüm noktasına sahip olmasına rağmen 2 nokta girişiyle yaratılır. Kenarları saklanarak yarım daire kasaya dönüştürebilir. Camı teşkil eden mavi yüzey ideCAD Mimaride render edildiğinde şeffaf gözükecektir (Dörtgen Kasanın özelliklerine girilerek kasa dolu (camsız) veya boş (sadece kenarlı) hale getirilir).

Daire kasa/kanat oluşturmak için;

  • Çizim/Daire Kasa-Kanat satırını tıklayın.

  • Karşınıza Nokta Sayısı yazılı bir diyalog gelecektir. Uygun değeri girin (Nokta sayısı, merkezden yarıçap kadar uzaklıktaki kasa/kanat düğüm nokta sayısıdır. Kasa/kanat daire kenarları bu düğüm noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulur. Eğer nokta sayısını 5 olarak verirseniz bir beşgen oluşacaktır. Nokta sayısı arttıkça dairenin netliği artacaktır. Normal boyutlarda bir daire kasa/kanat için 20 nokta sayısı en uygun değerdir.).

  • Dairenin ilk noktasını tıklayın. Daire kasa/kanat oluşacak ve fare imlecine bağlı olarak hareket etmeye başlayacaktır.

  • İkinci noktayı tıklayın. Daire kasa/kanat oluşacaktır.

Mevcut bir daire kasa/kanatta değişiklik yapmak için;

  • Daire kasa/kanadın üzerine tıklayın. Kasa yeşile dönüşecek ve düğüm noktaları kırmızı kutucuklar olarak aktif hale gelecektir.

  • Düğüm noktalarının üzerine geldiğiniz zaman imleç şekli değişecektir. Bu durumda düğüm noktalarını tıklayıp onları hareket ettirebilirsiniz.

  • Klavyeden Del/Delete tuşuna basarak kasayı silebilirsiniz.

Ek bilgiler:

  • Poligon->Boşluk Transformasyonunu kullanarak çizdiğiniz poligonlar ile kasaların içerisine boşluk açabilirsiniz.

  • Bir kasanın kanat olarak kullanılabilmesi için mutlaka Kanat Dönme Aksının belirlenmiş olması gerekmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.